Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 424 вопросов и 6 444 726 ответов!

Як змінется загальний опір зовнішньої частини кола якщо вказани провідники зеднати паралельно. Опір кожного провідника 1 Ом

10-11 класс

Alinka99m 10 авг. 2014 г., 17:44:57 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Eva5757
10 авг. 2014 г., 20:16:39 (6 лет назад)

При параллельном соединении для расчета общего сопротивления цепи применяем формулу: 1/Rобщ=1/R1+1/R2. Отсюда получаем формулу для расчета: R=R1*R2/(R1+R2). Но т.к. в данной задаче по условию каждое сопротивление R=1Ом, то Rобщ=R/2/ Подставляя данные, получаем: Rобщ=1/2=0,5 Ом. Ответ: общее сопротивление равно 0,5 ОМ. На будущее стоит запомнить, что пр параллельном соединении общее сопротивление цепи всегда меньше самого маленького сопротивления, включенного в цепь .

Ответить

Читайте также

1. Як зміниться електричний опір провідника при збільшенні напруги на його кінцях?

2. Як зміниться електричний опір провідника при збільшенні сили струму, що проходить через провідник?

10-11 класс физика ответов 1
Помогите, пожалуйста!)

. Один з капілярів занурили у воду (змочування), а другий у ртуть (незмочування). Як зміняться рівні рідини в капілярах, якщо їх підняти на велику висоту над поверхнею Землі?

10-11 класс физика ответов 3
1. Тіло масою m=1 кг кинуто під кутом до горизонту =600. Під час польоту мінімальне значення кінетичної енергії дорівнює Е=50 Дж. З якою початковою

швидкістю кинуто тіло? На яку максимальну висоту підніметься тіло? На скільки змінився імпульс тіла за час польоту? Опір повітря не враховувати.

4. Резистор з опором Ом та деякий конденсатор двічі приєднують до джерела струму: перший раз – з’єднавши резистор та конденсатор між собою послідовно, другий – з’єднавши паралельно. Виявилося, що в першому випадку заряд на конденсаторі у разів більший, ніж у другому. Яким є внутрішній опір джерела струму?

5. Нерухомий електрон, прискорюючись напругою U=1кВ, потрапляє у магнітне поле з індукцією В=0,1 Тл. Вектор швидкості електрона та вектор індукції магнітного поля утворюють кут =45о. Який радіус орбіти електрона? За який час електрон виконує один повний оберт? Маса електрона m=9,110-31кг.

10-11 класс физика ответов 1


Вы находитесь на странице вопроса "Як змінется загальний опір зовнішньої частини кола якщо вказани провідники зеднати паралельно. Опір кожного провідника 1 Ом", категории "физика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "физика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.